Menu

Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht is op drie locaties in Utrecht gevestigd, in de binnenstad, de uithof en University College.

De onderwijsvisie van de Universiteit Utrecht gaat uit van een uitdagend studieklimaat en onderwijs dat recht doet aan verschillende ambities en talenten van studenten. Opleidingen bieden persoonlijk, activerend en kleinschalig onderwijs en een goede begeleiding. Hierdoor gaan afgestudeerde studenten goed voorbereid de arbeidsmarkt op.

Innovatief, van hoge kwaliteit en toekomstbestendig. Deze eigenschappen zijn kenmerkend voor het Utrechtse onderwijs. De Universiteit Utrecht loopt al jaren voorop in onderwijsvernieuwing en ontwikkelt uitdagende programma’s voor groepen extra getalenteerde en gemotiveerde studenten, om aan de internationale roep om kwaliteit en talent tegemoet te komen. Illustratief zijn Utrechtse onderwijsinitiatieven als het University College Utrecht en het Utrecht Law College. Constant werken aan beter onderwijs, met bevlogen docenten en ambitieuze studenten.

ONDERWIJSVERNIEUWING

Studenten volgen overal aan de Universiteit Utrecht interactief, kleinschalig onderwijs, gegeven door gedreven docenten die er actief aan bijdragen om programma’s waar nodig te verbeteren.
De Universiteit Utrecht realiseert programma’s die aansluiten op de vraag van studenten en de maatschappij. Voorbeelden zijn de Selective Utrecht Medical Master (SUMMA), de Academische lerarenopleiding primair onderwijs (ALPO) en de educatieve minor. De Universiteit Utrecht investeert doorlopend in de innovatie van onderwijs via het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs.

HOOGSTE STUDIESUCCES

De Universiteit Utrecht heeft van alle Nederlandse universiteiten het hoogste studiesucces onder vwo-instromers. Dit succes is gebaseerd op het unieke Utrechts onderwijsmodel gericht op differentiatie, commitment en de juiste student op de juiste plek.

PROFESSIONALISERING VAN DOCENTEN

Goed onderwijs wordt gegeven door excellente docenten, die in staat worden gesteld hun onderwijs te verbeteren en innoveren. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw wordt in Utrecht extra aandacht besteedt aan de professionalisering van docenten. Als eerste universiteit in Nederland voerde de Universiteit Utrecht onder meer zowel de basis als de senior kwalificaties onderwijs in, is de onderwijsloopbaan doorgetrokken naar het hoogleraarschap.  De universitaire docentenprijzen illustreren dat docententalent in Utrecht hoog wordt gewaardeerd.
Ook zijn de Leergang onderwijskundig leiderschap en het Teaching Fellow programma in het leven geroepen en in digitaliseringsprojecten is continu aandacht voor optimale begeleiding, om de professionalisering van de docent te ondersteunen. Via de Teaching Academy Utrecht University delen docenten best practices met elkaar.

CONTACT GEGEVENS UNIVERSITEIT UTRECHT

Tel. (030) 253 35 50
Postadres: Postbus 80125, 3508 TC Utrecht
Bestuursgebouw, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht

Meldkamer Universiteit Utrecht bij calamiteiten: (030) 253 44 44

TELEFOON- EN ADRESSENGIDS

STUDIEVOORLICHTING

Tel. (030) 253 26 70
E-mail: studievoorlichting@uu.nl
Adres: Postbus 80125, 3508 TC Utrecht
Bezoekadres, iedere werkdag tussen 10.00 en 16.00 uur: UU for U, Student Services, Heidelberglaan 6, 3584 CS Utrecht (tussen Casa Confetti en StudyStore)

Bron

Delen