Menu

Huurtoeslag berekenen Utrecht.

Als U een woning gaat huren in Utrecht dan heeft U mogelijk recht op huurtoeslag.
Of er aanspraak gemaakt kan worden op huurtoeslag is afhankelijk van onder andere de leeftijd en het inkomen. Hieronder de voorwaarden voor 2015

Van 18 tot 23 jaar
Mag je maximaal 21.450 euro verdienen.
2 verdieners maximaal 29.125 euro
De huur moet tussen 209,37 en 357,37 liggen
Maximaal vermogen mag 20.661 euro zijn

Van 23 tot 65 jaar
Mag je maximaal 21.450 euro verdienen.
2 verdieners maximaal 29.125 euro
De huur moet tussen 209,37 en 647,53 liggen
Maximaal vermogen mag 20.661 euro zijn

Van af 65 jaar
Mag je maximaal 20.200 euro verdienen.
2 verdieners maximaal 27.575 euro
De huur moet tussen 207,55 en 647,53 liggen
Maximaal vermogen mag 34.336 euro zijn

Bij welke huurwoning heb je recht op huurtoeslag?

Het moet gaan om een zelfstandige woonruimte!
Wat is een zelfstandige woonruimte?

U kunt alleen huurtoeslag krijgen voor een zelfstandige woonruimte. Dit is een woning met een eigen toegangsdeur die u van binnen en buiten op slot kunt doen. In de woning moeten in elk geval aanwezig zijn:

  • een eigen woon(slaap)kamer
  • een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel
  • een eigen toilet met waterspoeling

Woningen waarvoor u huurtoeslag kunt krijgen

U kunt huurtoeslag krijgen voor een zelfstandige woonruimte, zoals een flat of een rijtjeshuis. De volgende woningen kunnen ook een zelfstandige woonruimte zijn:

  • woonwagen
  • gesplitste woning op 1 huisnummer
  • gedeelde etage
  • waterwoning
  • recreatiewoning
  • woonruimte voor begeleid wonen of een groepswoning voor ouderen

Woonwagen

Een woonwagen is een zelfstandige woonruimte. Een woonwagen is een woning die geheel of in gedeelten kan worden verplaatst. De woonwagen mag geen eigen aandrijving hebben en moet op een erkende standplaats staan. Of de standplaats van uw woonwagen erkend is, kunt u navragen bij de gemeente. De huur van de woonwagen is de kale huurprijs van de woonwagen plus de huur van de standplaats.

Gesplitste woning op 1 huisnummer

Huurt u een zelfstandige woonruimte en is er op uw huisnummer nog een andere woonruimte? Als wij niet weten dat het om een gesplitste woning gaat, tellen wij de bewoners van de andere woning mee als uw medebewoners. Wilt u niet dat wij die andere bewoners meetellen bij de berekening van uw toeslag? Bel dan de Belastingtelefoon om aan te geven dat het om een gesplitste woning gaat.

Gedeelde etage of onvrije etage

Huurt u (een deel van) een etage in een woning en deelt u de voordeur, de gang, het trappenhuis of de lift met andere bewoners? Dan zien wij uw woning ook als zelfstandige woonruimte. Uw woning moet dan wel voldoen aan de 3 voorwaarden van een zelfstandige woning. Bovendien moet u de toegangsdeuren tot uw ruimten op de etage van binnen en buiten op slot kunnen doen.

Waterwoning

Een waterwoning is een zelfstandige woonruimte als de woning met palen vastzit aan de waterbodem en niet met het water meebeweegt. De opgang naar de woning is een vaste verbinding tussen de wal en de waterwoning.

Recreatiewoning

Woont u permanent in een recreatiewoning? Dan zien wij die als een zelfstandige woning.

Woonruimte voor begeleid wonen of een groepswoning voor ouderen

Soms kunt u ook huurtoeslag krijgen voor een onzelfstandige woning. Bijvoorbeeld voor een woonruimte in een woongebouw voor begeleid wonen of voor een groepswoning voor ouderen. Een voorwaarde is wel dat deze woning door ons is aangewezen voor de huurtoeslag. U kunt bij uw verhuurder navragen of uw woonruimte voor huurtoeslag in aanmerking komt. Of bij uw zorginstelling of vereniging van ouders. Zij kunnen ons per mail vragen om de woonruimte aan te wijzen voor huurtoeslag:toeslagen.verhuurders.admini@belastingdienst.nl.

Woningen waarvoor u geen huurtoeslag kunt krijgen

U kunt geen huurtoeslag krijgen voor een woonboot of een tijdelijke woonruimte.

Woonboot

U kunt geen huurtoeslag krijgen als u een woonboot huurt. Een woonboot zit niet vast in de waterbodem. De opgang naar de woning is een bewegende verbinding tussen de wal en de woning. De woning beweegt met het water mee.

Tijdelijke woonruimte

Tijdelijke woonruimte, zoals een woonkeet of een loods, is geen woning voor de huurtoeslag.

Bron

Delen