Menu

Koninklijk bezoek op Landelijke Huurdersdag Utrecht

HUURWONING UTRECHT – Koningin Maxima bezocht vanochtend de Landelijke Huurdersdag in het Beatrixtheater in Utrecht. De Nederlandse Woonbond viert met de Huurdersdag zijn 25-jarig jubileum. Zo’n 1.000 huurders uit het hele land waren aanwezig om het jubileum van de Woonbond te vieren.

De Woonbond ontstond in 1990 uit een fusie van drie huurdersorganisaties. Op deze manier kon er beter tegenmacht geboden worden aan de steeds groter wordende woningcorporaties. Bij de Woonbond zijn, via lidorganisaties of een persoonlijk lidmaatschap, zo’n 1,6 miljoen hurende huishoudens aangesloten. Bij de oprichting telde de Woonbond 110.000 leden.

Vooruit kijken

De Woonbond greep het jubileum ook aan om vooruit te kijken naar de belangrijke thema’s voor huurders in de toekomst. Uit een digitale ledenraadpleging bleek dat huurders zich vooral zorgen maken om de betaalbaarheid van huren en de beschikbaarheid van voldoende huurwoningen. De hoge huurstijging van de afgelopen jaren heeft toenemende armoede onder huurders tot gevolg gehad. De verhuurdersheffing die het Rijk aan sociale verhuurders heeft opgelegd, heeft bijgedragen aan hogere huren en geleid tot minder nieuwbouw, met langere wachtlijsten in de sociale sector tot gevolg.

Nieuwe rol huurdersorganisaties

De Woningwet 2015, waardoor huurdersorganisaties meer zeggenschap krijgen in het regionale woonbeleid, vraagt ook om herbezinning. Huurdersorganisaties zijn volwaardig partij geworden in het maken van prestatieafspraken met de gemeente en woningcorporaties over het regionale woonbeleid. De Woonbond is een traject gestart om huurdersorganisaties te ondersteunen in hun nieuwe rol.

Internationale Huurdersdag

De viering van het jubileum valt samen met de Internationale Huurdersdag. Sven Bergenstråhle, voorzitter van de International Union of Tenants, was daarom ook aanwezig. In een speech feliciteerde hij de Woonbond en riep hij op de druk op de betaalbaarheid van huren voor lagere en middeninkomens in Nederland te stoppen.

Bron

Delen