Menu

‘Student die op kamers wil is de dupe van nieuw beleid’

Studentenunie Vidius roept de gemeente Utrecht op haar nieuwe beleid ten aanzien van omzettingsvergunningen te verzachten. Als gevolg van het nieuwe beleid zijn er vorig jaar in de stad tussen de 200 en 300 kamers voor studenten minder bij gekomen, schat Vidius in.

 

Een omzettingsvergunning is nodig om een woning met een WOZ-waarde tot 305.000 euro om te bouwen tot studentenhuis. Utrecht heeft begin vorig jaar de regels voor de afgifte van een dergelijke vergunning aangescherpt. Hierdoor is het aantal verstrekte vergunningen in 2016 aanzienlijk gedaald ten opzichte van 2015: van 122 naar 53. In het aantal van 53 zit nog een deel oude aanvragen uit 2015. De meeste aanvragen voor een omzettingsvergunning die vorig jaar binnenkwamen, hadden betrekking op woningen in de binnenstad en, in iets mindere mate, in oost. Dat is niet verrassend, omdat studenten het liefste in deze wijken wonen.

Utrecht vindt het opvallend dat in de wijk noordwest (Zuilen, Overvecht en Ondiep) relatief veel vergunningsaanvragen zijn verleend én geweigerd. Net als het aantal omzettingsvergunningen is vorig jaar het aantal splitsingsvergunningen dat Utrecht heeft verstrekt, aanzienlijk gedaald: van 78 naar 34.

Starters

Gevolg hiervan is dat er ook minder kamers of appartementen voor met name starters op de markt zijn gekomen. Aanleiding voor de aanscherping was het verzet in sommige wijken in de stad tegen de ongebreidelde groei van studentenpanden. Bewoners klaagden over geluidsoverlast en schots en scheef geparkeerde fietsen in de straat.

Sinds 1 januari toetst Utrecht alle aanvragen (ook voor duurdere panden) op leefbaarheid. Hierbij gaat het om de vraag of er niet te veel studentenhuizen in een buurt zijn. Bovendien moeten de kamers of studio’s een minimale oppervlakte hebben en goed geïsoleerd zijn. Net als Vidius is Vastgoed Belang, dat opkomt voor de belangen van huiseigenaren, niet blij met het nieuwe, gemeentelijke beleid. Bestuurslid Cor Verkade reageerde eerder in het AD: ,,Utrecht timmert de stad dicht voor jongeren en studenten.”

Bron tekst

Delen